bcr娛樂城ptt

bcr娛樂城ptt

卒关格不得大小便欲死,服二丸。其直者,从缺盆下乳内廉,下挟脐,入气街中。

积聚坚大如盘,冷胀,灸胃脘二百壮,三报之,穴在巨阙下二寸。凡此诸穴,灸不必一顿灸尽壮数,可日日报灸之,三日之中,灸令尽壮数为佳。

若脏热则咽门闭而气塞,若腑寒则咽门破而声嘶,母姜酒主之。胀满瘕聚滞下痛冷,灸气海百壮。

余如脉经所说,此中不复具载。又方作泥饼子,浓薄如馄饨皮,覆耳上四边,勿令泄气,当耳孔上以草刺泥饼,穿作一小孔,于上以艾灸之百壮,候耳中痛不可忍即止。

邪客半身入深,真气去则偏枯。卷十五脾脏方\冷痢第八治小腹冷气积聚结成冷痢,日夜三四十行方。

治筋实极则咳,咳则两胁下缩痛,痛甚则不可转动,橘皮通气汤方。治冷热不调或水或脓或五色血痢方∶酸石榴五枚。

Leave a Reply